CZ  DE  EN

KeePass Password Safe

Program Keepass Password Safe je voľne šíriteľným programom, do ktorého si môžete uložiť svoje prihlasovacie údaje ku e-mailovým schránkam, do rôznych internetových fór či licenčné kľúče k programom, prípadne všetky iné údaje, ktoré chcete skryť pred ostatnými užívateľmi počítača alebo pred zrakom nepovolaných osôb. Heslá sa ukladajú do jedného spoločného súboru, ktorý je po vytvorení alebo upravení zašifrovaný a zabezpečený proti neoprávnenému otvoreniu. Pri prístupe k nemu je potrebné zadať primárne prístupové heslo, ktoré by ste mali vedieť iba Vy a ktoré si zvolíte pri vytváraní databázy. Ak by ani takéto zabezpečenie nebolo dostatočné, je možné zabezpečiť databázu hesiel aj určitým súborom, bez prítomnosti ktorého sa nebude dať databáza otvoriť. Takýto súbor si potom môžete uložiť napr. na svoj flashdisk či pamäťovú kartu. Kombináciou obidvoch spôsobov zabezpečenia databázy s heslami sa tak podstatne zvýši jej bezpečnosť.

Okrem samotnej funkcie ukladania hesiel obsahuje program aj niekoľko doplnkových pomocných funkcií, ako je napríklad generátor bezpečných hesiel s ukazovateľom, nakoľko je Vami vytvorené heslo bezpečné. Okrem toho je heslá možné triediť do skupín, čím jasne oddelíte napr. heslá ku e-mailovým schránkam od hesiel do internetových fór a podobne. V programe si môžete vytvoriť ľubovoľný počet skupín, ktoré budú obsahovať heslá. V prípade náhodného poškodenia databázy hesiel je možné vyskúšať automatickú opravu, takže o svoje dáta len tak ľahko neprídete. V prípade, že si databázu hesiel budete pravidelne zálohovať, neprídete o ňu ani v prípade poškodenia operačného systému. Po jeho prípadnom preinštalovaní stačí opäť iba nainštalovať program KeePass Password Safe a pripojiť zálohovanú databázu. Program Keepass Password Safe umožňuje import Vašich hesiel z mnohých súborov a takisto export hesiel do mnohých formátov súborov - medzi tie najvýznamnejšie podporované formáty patria TXT, HTML, CSV, XML a ešte mnoho iných. Samozrejmosťou je aj podpora vytlačenia obsahu databázy. KeePass Password Safe je vhodný aj pre používanie viacerými užívateľmi na jedinom počítači, každý z nich si môže viesť svoju vlastnú databázu hesiel, počet databáz nie je nijako obmedzený. Vo vytvorených databázach samozrejme funguje vyhľadávanie a jednotlivým heslám možno už pri ich vytváraní nastaviť dobu platnosti. Po uplynutí tejto doby budete vyzvaní na zmenu hesla.

Z technického hľadiska program podporuje šifrovanie databázy algoritmami: AES, Rijndael, TwoFish a po vytvorení je databáza chránená jednocestným hashovacím algoritmom SHA-256, ktorého pravdepodobnosť prekonania je v súčasnosti absolútne minimálna. Vaše heslá tak budú určite v bezpečí. Program je dostupný vo verzií pre systém Windows, Linux, MacOS, existuje aj prenosná verzia programu (portable), verzia pre zariadenia podporujúce J2ME, verzia pre PocketPC, Smart, zariadenia s PalmOS, U3, BlackBerry. Existencia týchto verzií prispieva k tomu, že budete mať svoje heslá vždy poruke.

Preklad programu existoval aj v minulosti a do verzie 1.04 (v čase písania tohto článku je aktuálna verzia 1.11) ho vytváral pán Radoslav Bielik. Najmä kvôli nedostatku času sa však rozhodol prenechať prekladanie programu mne a tak som pre Vás začal vytvárať nové verzie prekladu. Aj touto cestou by som mu chcel poďakovať za veľkú ústretovosť, ktorú prejavil pri odovzdávaní lokalizácie.
Preklad by mal byť aktualizovaný vždy v krátkom čase po vydaní novej verzie programu. Aktuálnu verziu prekladu nájdete na stránke pre stiahnutie programu, po kliknutí na odkaz Translations, ktorý sa nachádza v ľavej časti domovskej stránky programu. Kvôli jednoduchšej aktualizácií bude nový preklad vždy zverejňovaný iba na domovskej stránke programu, v spomínanej sekcii.

Postup aktivácie slovenského prekladu:
1. Prejdite na domovskú stránku programu a v ľavej časti si vyberte podstránku s názvom Translations.
2. V zobrazenom zozname s prekladmi vyhľadajte slovenský preklad pre príslušnú verziu programu. V riadku s vybraným prekladom kliknite buď na odkaz v tvare 1.x alebo 2.x podľa toho, pre ktorú verziu programu potrebujete preklad.
3. Stiahnite a uložte si preklad do počítača.
4. V počítači si vyhľadajte stiahnutý preklad (.zip archív), rozbaľte ho pomocou operačného systému alebo pomocou vhodného komprimačného programu. Po rozbalení archívu uvidíte, že obsahuje súbor s koncovkou .lng
5. Súbor .lng skopírujte do pracovného priečinka programu Keepass.
6. Spustite programu Keepass, kliknite na View -> Change language a vyberte si preklad kliknutím. Potom program Keepass reštartujte.

Výber noviniek v novej verzii KeePass 1.34:
* možnosť tlače aj keď predvolený prehliadač nepodporuje príkaz „Print“ v rozhraní shell,
* vylepšenie spracovania chyby, ak je pri ukladaní databázy málo pamäte,
* podrobná správa o chybe v prípade zlyhania pri ukladaní prílohy,
* KeePass nepripojí súbory väčšie ako 512 MB (mohlo by to viesť k problémom s pamäťou),
* zvýšený predvolený počet kôl pri AES-KDF,
* aktualizované odkazy,
* rôzne optimalizácie kódu a malé opravy a vylepšenia.

Výber noviniek v novej verzii KeePass 2.37:
* pridanie možnosti vytvorenia a vytlačenia tzv. záchranného listu (s dôležitými údajmi pre prístup k databáze),
* pridanie informačného dialógu k súboru s databázou, pri jeho vytváraní,
* pridaná funkcia vyhľadania podobných klastrov hesiel,
* vylepšenie dialógu pre zmenu primárneho kľúča,
* možnosť uloženia databázy po zmene primárneho kľúča a pridanie možnosti vytlačenia záchranného listu,
* vylepšenia v dialógu pre výber prekladu,
* KeePass nepripojí súbory väčšie ako 512 MB (kvôli možným problémom so serializáciou),
* zvýšený počet kôl pri AES-KDF,
* aktualizované odkazy (na webové stránky, pomocníka a podobne),
* rozličné optimalizácie kódu a malé opravy a vylepšenia.
Domovská stránka programuDomovská stránka programu


ScreenshotUkážky z prostredia programu (verzia 2):